همکاری با پلی تکنو

فعالان بخش صنعت کشور می توانند جهت اخذ نمایندگی و همکاری در فروش خدمات و محصولات پلی تکنو با ما تماس بگیرند.

شرایط اخذ نمایندگی

متقاضیان اخذ نمایندگی باید در شهر محل فعالیتشان دارای اعتبار و سابقه فعالیت در زمینه های صنعتی باشند.

اخذ نمایندگی و همکاری با پلی تکنو با امضای قرارداد رسمی آغاز می شود.

شرایط فروش

فروش محصولات پلی تکنو به صورت نقدی است و با گذشت زمان و افزایش اعتبار نماینده ، فروش اعتباری نیز امکان پذیر خواهد بود.

حداقل میزان خرید برای نمایندگان 200,000,000 ریال است و خرید های کمتر مشمول شرایط نمایندگی نمی شود.

مزایای نمایندگی ها

برای نمایندگی ها با توجه به میزان خرید سالانه ، هدایای ویژه سالیانه در نظر گرفته شده است.

همچنین حمل محصولات تا محل نمایندگی رایگان است.