خدمات پس از فروش

پشتیبانی

ما به طور نامحدود به پشتیبانی مشتریان می پردازیم. به این معنی که تا هر زمان که مشتری مشغول استفاده از تجهیزات پلی تکنو باشد ، ما برای هر گونه کمک آماده ایم.

گارانتی

دستگاه های تولید شده توسط پلی تکنو دارای یک سال گارانتی می باشند. در طول این مدت هر گونه مشکل احتمالی بدون پرداخت هزینه از جانب مشتری مرتفع می گردد.